Single Chicken Souvlaki

Tender chicken shish-kabob