Fasolakia

Greek green beans braised w / tomato sauce & Greek spices